روانشناسی رنگ ها- قسمت دوم

psycology of color

در سمت دوم از مقاله های روانشناسی رنگ ها، در مورد چهار رنگ دیگه باهاتون صحبت می کنیم.

  • زرد
  • سبز
  • آبی
  • صورتی

 

  • زرد:

زرد رنگ نشاط، خورشید و لبخنده.

زرد پوشان افرادی خلاق، فعال، خیالباف، ماجراجویانی تیز هوش، آماده کاوش و تسخیر کردن هستند.

  • آبی:

حس فراست، صداقت، کفایت، آرامش و آسودگی خاطر

لباس هایی با طبف رنگی آبی، اغلب توسط افراد مهربان، دلسوز و مودب انتخاب میشن. آرامش و وقار دو تا از صفات معمولیه که توی این گونه افراد دیده میشه.

  • سبز:

رنگ سبز سبب تقویت روحیه مثبت در شما و اطرافیانتون میشه. تمام کسایی که توی زندگی به رنگ سبز تمایل دارند، آدمای محتاط و مهربونی هستند که قلب رئوفی دارند.

  • صورتی:

صورتی کمرنگ، سمبل آرامش، گرمی و یکی از قدرت مندتربن مسکن هاست. افرادی که رنگ صروتی دوست دارن، آدمایی رمانتیک، خوش بین و معتقد به عدالت هستند. آین آدم ها معمولا مهذبونی و قوت قلب رو فرای هر چیز دیگه ای درک می کنند و براش ارزش قائلن.