مقالات

روسری

روسری روسری پارچه‌ای سه گوش و چهارگوش است که برای پوشاندن سر یا گردن از آن استفاده می‌شود. روسری به …