مقالات

پارچه حریر

حریر حریر غالبا از پنبه گرفته می شود. این پارچه بسیار نازک و سبک است و هم چنین از لطافت …