مقالات

پارچه موهر

موهر موهر از موی بز آنگورا به دست می آید. سابقه ی استفاده از پشم موهر در انگلستان به قرن …