مقالات

انتخاب شال و روسری بر اساس رنگ مو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خب توی این مقاله می خواییم یه راست بریم سر اصل مطلب: ‌‌‌‌‌‌‌‌ رنگ مو به طور مشخص نقش مهمی …

مقالات

پارچه نخی

نخی عبور هوا از میان تار و پود، خنکی، نرمی، گوله نشدن، عدم ایجاد حساسیت، همه از ویژگی های پارچه …