مقالات

پارچه مخمل

مخمل مخمل پارچه ای نرم و براق است. این پارچه به وسیله ی نوع خاصی از ماشین بافندگی، که دو …